Nu mai ai prieteni de invitat
Despre

Situarea geografică - partea de nord a municipiului Chişinău
De unde provine denumirea - de la denumirea unui izvor
Hramul localităţii - 21 septembrie, Sfânta Maria
Ce suprafaţă are unitatea administrativă - 1,435 mii hectare
Ce populaţie are unitatea adminsitrativă - peste 9000 de persoane
Instituţii bugetare subordonate din teritoriu: Gimnaziul nr.80, grădiniţa „Sălcioara", şcoala muzicală.
Gimnaziul nr. 80: adresa - com. Stăuceni, str. Livezilor 2, tel: 32-67-54.
A fost creat în 1962, este o instituţie de stat, care se ocupă cu instruirea şi educarea elevilor. În gimnaziu activează 29 de profesori care instruiesc 488 de elevi. În instituţia de învăţământ sunt angajaţi 24 de lucrători tehnici.
Grădiniţa „Sălcioara"- adresa: com. Stăuceni, str.Grătieşti, 9 „A", tel. 32-64-88.
A fost înfiinţată în 1960, are 24 de angajaţi, este frecventată de 157 de copii. Instituţia preşcolară de tip general instruieşte copii cu vârsta între