Nu mai ai prieteni de invitat
Despre

S.R.L. CENTRUL DE MANAGEMENT ŞI TESTĂRI AUTO SRL ,,Centrul de Management și Testări Auto” a fost fondat la data de 27.09.2016, cu dreptul de a practica mai multe genuri de activitate în domeniul transportului rutier și activității conexe a acestora. Astfel instituția, își începe activitatea cu instruirea personalului din domeniul transportului rutier, după obținerea statutului de persoană juridică, confirmat și documentat în baza Licenței seria A MMII nr. 054823 eliberată de Camera de Licențiere din 14.04.2017 și a Autorizației eliberată de către Agenția Națională Transport Auto, nr. 150 din 25.04.2017. La baza creării instituției au stat nu numai cerințele legislației naționale și internaționale din domeniul transportului rutier și a activităților conexe, dar și dorința de a ,,spori Siguranța în Traficul Rutier”, în continuare prescurtat STR. Însă în urma mai multor analize s-a ajuns la concluzia, că aceasta poate fi sporită numai prin ridicarea nivelului cultural și a competențelor c